നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

MILMA Recruitment 2022 - Walk In Interview For Technician Grade-II Vacancies

Here we give the details of latest MILMA recruitment 2022 for Technician Grade-II post.You can check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy details

MILMA Recruitment 2022 : മിൽമ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണയിച്ചു.ഒരു ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 19 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

MILMA Recruitment 2022 - Walk In Interview For Technician Grade-II Vacancies

MILMA Recruitment 2022 Details

MILMA Recruitment Notification 2022 Details
Organization Name Thiruvanthapuram Regional Cooperative Milk Producers Union LTD
Job Type Kerala Govenment
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Technician Gr. II – Electrician
Total Vacancy 1
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.17000/-
Apply Mode Walk In Interview
Interview Date 19th October 2022

Vacancy Details

മിൽമ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികകളിലായി 1 ഒഴിവുകൾ ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Salary Details

മിൽമ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് 17,000/- രൂപ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Age Limit Details

ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 40 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. (01.01.2022 വരെ)

സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (OBC/ മുസ്ലീം/ E/B/T/ LC/AI ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 05 വർഷവും) പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കും.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

Post Name Qualification
ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എസ്എസ്എൽസിയും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ . കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വയർമാൻ ലൈസൻസ് നേടിയിരിക്കണം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യയമായ മറ്റു ജോലികൾ

How To Apply For Latest MILMA Recruitment 2022?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതാത് തസ്തികകളിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഇന്റർവ്യൂ തിയതി, സ്ഥലം, സമയം ഇവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

  1. അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം : Thiruvananthapuram Regional Cooperative Milk Producers Union LTD. Head Office: Ksheera Bhawan, Pattom, Thiruvananthapuram - 695 004
  2. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി : 19-10-2022
  3. ഇന്റർവ്യൂ സമയം : 10:00 A.M To 12:00 P.M
ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുന്നവർ പ്രായം,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.