നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

RRC ല് ജോലി നേടാം - RCC Recruitment 2022 - Apply For Filed Worker Vacancies

RCC Recruitment 2022,Regional Cancer Centre (RCC) Recruitment Notification 2022,RCC Filed Worker Job

തിരുവനന്തപുരത്തെ റെജിനൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 26 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

RCC Recruitment 2022 - Apply For Filed Worker Vacancies

RCC Recruitment 2022

Regional Cancer Centre (RCC) Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Regional Cancer Centre (RCC)
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary
Advt No RCC\PC\RP0875\22-23
Post Name Filed Worker
Salary Rs.15000/-
Apply Mode Offline
Last date for submission of the application 26th November 2022

Vacancy Details

ഫീൽഡ് വർക്കർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല.

Age Limit Details

പരമാവധി 35 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST/ OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Maximum Age Limit
ഫീൽഡ് വർക്കർ 35 years

Salary Details

ഫീൽഡ് വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
ഫീൽഡ് വർക്കർ Rs.10,500/-

Educational Qualification Details

Post Name Qualification
ഫീൽഡ് വർക്കർ ഏതെങ്കിലും സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ബിരുദം

How To Apply For Field Worker Recruitment 2022?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.

FINANCE MANAGER (PROJECTS), PROJECT CELL REGIONAL CANCER CENTER,MEDICAL COLLEGE CAMPUS, POST BOX No. 2417, THIRUVANANTHAPURAM - 695011

അപേക്ഷയിൽ Advertisement No തീയതിയും സൂചിപ്പിക്കണം കൂടാതെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ (പേര്, വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പരിശീലനം, പരിചയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ); ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ (ഫോൺ, ഇമെയിൽ വിലാസം) എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും മാർക്കിന്റെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ. ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു പകർപ്പ് അപേക്ഷയിൽ ഒട്ടിക്കുകയും വേണം.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.