നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് - Communicative English Course Details

Communicative English Course Details :Kerala State Women's Development Corporation's finishing school has invited applications for Communication

ഇംഗ്ലീഷിൽ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിൽ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഫിനിഷിങ് സ്കൂളായ റീച്ച് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

Communicative English Course Details

Communicative English Course Details

To Know About REACH

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്‌ഡബ്ല്യുഡിസി) ഗവൺമെന്റിന്റെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് REACH - (Resource Enhancement Academy for Career Heights). റീച്ച്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രൊഫഷണലായി കോർപ്പറേറ്റ് പരിതസ്ഥിതിക്ക് അവരെ ഒരുക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഇന്ന് റീച്ച് നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2009-ൽ സ്ഥാപിതമായ റീച്ച്- റിസോഴ്‌സ് എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് അക്കാദമി ഫോർ കരിയർ ഹൈറ്റ്‌സ് സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂമിംഗ് അക്കാദമികളിലൊന്നാണ്.

Qualification

പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Fees Details

അമ്പത് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സിന് 1180 രൂപയാണ് ഫീസ്.

How To Apply

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 30. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2365445, 9496015002, www.reach.org.in.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.