നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സപ്ലൈകോ യിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco) Recruitment 2022

Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco) Recruitment 2022,Supplyco Recruitment 2022,Supplyco Notification 2022

Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco) Recruitment 2022 : സപ്ലൈകോയിൽ വെഹിക്കിൾ സർവേയർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 24 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco) Recruitment 2022

Supplyco Recruitment Board Notification Details

Supplyco Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco)
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No D3-1344/05
Post Name VEHICLE SURVEYOR
Total Vacancy Various
Salary Rs.25,500 -81,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 24th December 2022

Vacancy Details

വെഹിക്കിൾ സർവേയർ തസ്തികയിൽലെ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name Of Post Vacancy
വെഹിക്കിൾ സർവേയർ Various

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വെഹിക്കിൾ സർവേയർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name Of Post Qulification
വെഹിക്കിൾ സർവേയർ IRDA ലൈസൻസ്, ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്

Required Documents

ആവശ്യമായ രേഖകൾ : ആധാർ കാർഡ്, GST സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, IRDA ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പി, ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ.

How To Apply?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യത, പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസിൽ അയക്കുക.

Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.