നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് 2023 - Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result 2023 - VFA Cut Off Marks 2023

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result 2023 ,Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result, VFA Result 2023,VFA Result,VFA Short List

കേരള പി എസ് സി വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result 2023 - VFA Cut Off Marks 2023

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result 2023 - Overview

Kerala PSC VFA Exam Result 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Result
Name of Result Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Exam Result 2023
Kerala PSC 10th Level Prelims Exam Date Stage 1- 15th May 2022, Stage 2- 28th May 2022, Stage 3- 11th June 2022, Stage 4- 19th June 2022, Stage 5- 02nd July 2022, Stage 6- 16th July 2022
Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Exam Result Date 13th January 2023

എങ്ങനെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാം

കേരള പിഎസ്സി തുളസി വെബ്സൈറ്റിൽ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. തുറന്നുവരുന്ന വിൻഡോയിൽ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈയൊരു ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ 10th Level Preliminary Exam 2022 എന്ന പരീക്ഷയുടെ ബോക്സിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്യുകയോ ബുക്കിലോ മറ്റും എഴുതിയിടുകയോ ചെയ്യുക. വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് പരീക്ഷ ഏത് ജില്ലയിലാണ് താങ്കൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ആ ജില്ലയിലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. (ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രോം ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന ടെസ്റ്റിന്മേൽ കുറച്ചുനേരം പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഓപ്ഷനിൽ. Open link in new tab option ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ പിഡിഎഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും.) ഡൗൺലോഡ് ആയോ എന്ന് അറിയുവാൻ ഫോണിൻറെ ഫയൽ മാനേജറിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ആയ ഫയൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ പിഡിഎഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന പിഡിഎഫിൽ സർച്ച് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (Google Drive PDF Viewer ആണെങ്കിൽ സർച്ച് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക) ശേഷം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്റർ ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Result 2023

2023 ലെ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം ചുവടെ നലകിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ പി എസ് സി പ്രസിദ്ധികരിച്ച എല്ലാ ജില്ലയുടെയും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.പി എസ് സി ഷോർട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധികരിക്കുബോൾ ബാക്കി ജില്ലകളുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ലഭ്യമാകും.കട്ട് ഓഫ്, നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റിസൾട്ട് സെക്ഷന് താഴെയായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
Name Of The Post Check Result
Village Field Assistant - THIRUVANANTHAPURAM Click Here
Village Field Assistant - PALAKKAD Click Here
Village Field Assistant - KASARGODE Click Here
Village Field Assistant - THRISSUR Click Here
Village Field Assistant (VFA) (368/2021) -PATHANAMTHITTA Click Here
Village Field Assistant - (KOLLAM) Click Here
Village Field Assistant - KANNUR Click Here
Village Field Assistant - ALAPPUZHA Click Here
Village Field Assistant - KOZHIKODE Click Here
Village Field Assistant - WAYANAD Click Here
Village Field Assistant - MALAPPURAM Click Here
Village Field Assistant - ERNAKULAM Click Here
Village Field Assistant - KOTTAYAM Upload Soon
Village Field Assistant - IDUKKI Upload Soon

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Cutoff 2023

വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

Name Of The Post Check Result
Village Field Assistant - THIRUVANANTHAPURAM 82.65 marks
Village Field Assistant - (KOLLAM) 79.25 marks
Village Field Assistant - ALAPPUZHA 74.99 marks
Village Field Assistant (VFA) -PATHANAMTHITTA 69.82 marks
Village Field Assistant - KOTTAYAM Upload Soon
Village Field Assistant - IDUKKI Upload Soon
Village Field Assistant - ERNAKULAM 79.75 marks
Village Field Assistant - THRISSUR 79.43 marks
Village Field Assistant - PALAKKAD 78.73 marks
Village Field Assistant - MALAPPURAM 79.76 marks
Village Field Assistant - KOZHIKODE 81.45 marks
Village Field Assistant - WAYANAD 64.67 marks
Village Field Assistant - KANNUR 79.97 marks
Village Field Assistant - KASARGODE 70.89 marks

Kerala PSC Village Field Assistant Vacancy 2023

2023-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (വിഎഫ്എ) ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.

District Vacancies
Thiruvananthapuram 25
Kollam Vacancy Not Reported
Pathanamthitta 04
Alappuzha 09
Kottayam 07
Idukki Vacancy Not Reported
Ernakulam 40
Thrissur 37
Palakkad 36
Malappuram 34
Kozhikode 87
Wayanad Vacancy Not Reported
Kannur 33
Kasaragod 02
Total 227
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.