നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലി നേടാം - Kudambashree Recruitment 2023

Kudambashree Recruitment 2023,Kudambashree Recruitment Notification 2023,Kudambashree Notification 2023,Kudambashree Job 2023

Kudumbashree Recruitment 2023 : കുടുംബശ്രീ മിഷൻ മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ(PMAY) തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 27 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kudumbashree Recruitment 2023

Kudambashree Recruitment 2023

Kudambashree Notification Details
Organization Name Kudambashree
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No UIS-PMAY
Post Name Urban Infrastructure Specialist PMAY
Total Vacancy 02
Job Location Kollam & Kochi
Salary Rs.40,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 27th February 2023

Vacancy Details

അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 02 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 02

Salary Details

അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ₹40,000/-

Age Limit Details

അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PwD/ExServicemen എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ നിയമ പ്രകാരം പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ട്.

Post Name Age Limit
അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 50 വയസ്സിന് താഴെ (01/01/2023 പ്രകാരം)

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
അർബൻ ഇൻഫ്രാക്ചർ സ്പെഷ്യലിസ് അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ആർക്കി ടെക്ചർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

പ്രവൃത്തിപരിചയം: 1. Municipal Urban Infrastructure, Public Housing, Public Health Engineering

2. പദ്ധതി / മേഖലകളിൽ 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ പ്രവർത്തിപരിചയം. നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിജ്ഞാനം.

Application Fees Details

2000 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ https://kcmd.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ Online -ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 27
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.