നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Dewaswom Board Recruitment 2023

Kerala Dewaswom Board Recruitment 2023,Kerala Dewaswom Board Notification 2023

Kerala Dewaswom Board Recruitment 2023 : കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 10 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം -  Kerala Dewaswom Board Recruitment 2023

Kerala Dewaswom Board Recruitment 2023

Kerala Dewaswom Board Notification Details
Organization Name Dewaswom Board
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Post Name Examination Controller, Assistant Secretary
Total Vacancy Not Reported
Job Location All Over Kerala
Salary Not Reported
Apply Mode Online
Last date for submission of application 10th March 2023

Vacancy Details

പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ കേരള പബ്ലിക്ക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ കുറയാത്ത റാങ്കിൽ നിന്നും 2020 ജനുവരിയ്ക്കു ശേഷം വിരമിച്ചവരായിരിക്കണം.
പ്രവർത്തി പരിചയം: പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലും നിയമന നടപടികളിലുമുള്ള പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം.
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കേരള പബ്ലിക്ക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ കുറയാത്ത റാങ്കിൽ നിന്നും 2020 ജനുവരിയ്ക്കു ശേഷം വിരമിച്ചവരായിരിക്ക ണം.
പ്രവർത്തി പരിചയം: പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലും നിയമന നടപടികളിലുമുള്ള പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം.
പൊതുനിബന്ധന :- മേൽ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഹിന്ദു മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

How To Apply?

സെക്രട്ടറി, കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ്, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ബിൽഡിങ്, എം.ജി.റോഡ്, ആയൂർവേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം – 695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ മാർച്ച് 10 ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷാഫോറം താഴെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 2023 മാർച്ച് 10
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.