നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - Kerala Tourism Recruitment 2023

Kerala Tourism Recruitment 2023,Kerala Tourism Recruitment Notification 2023,Kerala Tourism Job Notification,

Kerala Tourism Recruitment 2023 : ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 17 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - Kerala Tourism Recruitment 2023

Kerala Tourism Recruitment 2023

Kerala Tourism Notification Details
Organization Name Kerala Tourism Department
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No G2- 627/2022
Post Name House keeping staff, Kitchen Motty
Total Vacancy 04
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.19,800/-
Apply Mode Offline
Last date for submission of application 17th March 2023

Vacancy Details

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 58 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് 02
കിച്ചൺ മേട്ടി 02

Salary Details

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി പ്രതിദിന വേതനം 660 രൂപ

Age Limit Details

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 35 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. . SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Post Name Age Limit
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി 18 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്,കിച്ചൺ മേട്ടി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്
  1. SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത
  2. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കൊമൊഡേഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കൊമൊഡേഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയോ പി.ജി ഡിപ്ലോമയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
  3. 2 സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൽ 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം
കിച്ചൺ മേട്ടി
  1. SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത
  2. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  3. 2 സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഹോട്ടലുകളിൽ കുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് ആയി കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല.

How To Apply?

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷകൾ " TThe Regional Joint Director, Office of the Regional Joint Director, First Floor, Boat Jetty Complex, Ernakulam - 682011" എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാല്‍ വഴി സമർപ്പിക്കാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 17.03.2023 വൈകുന്നേരം 4 മണി ആയിരിക്കും
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.