നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോലി നേടാം - DFCCIL Executive Recruitment 2023

DFCCIL Recruitment 2023,DFCCIL Notification 2023, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Job

DFCCIL Executive Recruitment 2023

DFCCIL (ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രെറ്റ് കോറിഡോർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ) പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

DFCCIL Recruitment 2023

DFCCIL Executive Recruitment 2023 : Notification Details

DFCCIL Executive Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Advertisement No. 01/DR/2023
Post Name Executive & Junior Executive
Total Vacancy 535
Job Location All Over India
Salary Rs.30,000 – 1,20,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 19th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ 535 ഒഴിവുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 3235 ഒഴിവുകൾ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 59 ഒഴിവുകൾ സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 30 ഒഴിവുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 14 ഒഴിവുകൾ ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 19 ഒഴിവുകൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 6 ഒഴിവുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 24 ഒഴിവുകൾ ഇലക്ടറൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 148 ഒഴിവുകൾ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും 9 ഒഴിവുകൾ മെക്കാനിക്കൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലും ആണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും

Salary Details

സാലറി : ഓരോ തസ്തികകളിലേക്കും നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 30000 രൂപ മുതൽ 1,20000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 വർഷ ഡിപ്ലോമ / ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പവർ സപ്ലൈയിൽ 3 വർഷ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇലക്ടറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമുള്ള 60 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്കൊടു കൂടിയുള്ള ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസ്‌ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്കും BBA ഉള്ളവർക്കും BMS ഉള്ളവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പ്ലസ് ടുവിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോട് പാസ്സ്/ITI ഉള്ളവർക്ക് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി DFCCIL ന്റെ https://dfccil.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മനസിലാക്കി നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച ജോലിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ജൂൺ 19 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.