നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഫോൺ പേയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Phonepe Job 2023 - Field Service Executive Vacancies

Kerala Phonepe Job 2023 : Phonepe invite application for Field Service Executive vacancies in Kerala. Check Qualification, Vacancies, Salary details

കേരളത്തിൽ ഫോൺ പേ യിൽ ജോലി നേടാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്ന്റെ PhonePe എന്നത് ഒരു UPI-അധിഷ്‌ഠിത ആപ്പാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദാംശങ്ങളും പങ്കിടാതെ ആർക്കും പണം കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Kerala Phonepe Job 2023

Phonepe Recruitment 2023

Phonepe Recruitment 2023 Details
Name of Company Phonepe
Job Type Private Sector
Name of Post Field Service Executive
Job Location Palakkad
Mode of Apply Online

About Jobs

ഫീൽഡ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോലിയാണ് ഫോൺ പേയിൽ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും, കടകളിലും മറ്റും ആളുകൾക്ക് പേയ്‌മെന്റ് ചെയ്യാനായി, കട ഉടമകൾക്ക് പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കാനായി സ്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫോൺ പേ സ്കാനിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത്. ഇതിനായി കടയുടമയെ ബന്ധപെട്ടു, ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യൂമെന്റുകൾ സ്വീകരിച്ചു, അവർക്ക് ഈ സേവനം തയ്യാറാക്കി നൽകണം.ഫുൾ ടൈം ആയും പാർടൈം ആയും ജോലി ചെയ്യാം.

Vacancy Details

കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഘടന

Salary Details

ഫീൽഡ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

Post Name Salary
ഫീൽഡ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രതിമാസം 35,000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഫീൽഡ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

  • Graduate or 12th Pass or 10th Pass
  • Good Relationship Skills
  • Good Service / Technical Skills
  • Own an Android Smartphone
  • Good in local Language
  • 2 Wheeler Preferred

How To Apply?

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ജോലി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഈ 9961358126 നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

Call Now
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.