നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തൊഴിൽ അവസരം - SCTIMST Recruitment 2023

Apply for 30 General Apprentice positions at SCTIMST. Temporary recruitment by Kerala Govt. Earn Rs.9,000 salary. Last date to apply: 8th June 2023.
Anusree P K

SCTIMST Recruitment 2023

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തൊഴിൽ അവസരം. ജനറൽ അപ്പ്രെന്റിസ് തസ്തികയിലേക്കാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നിയമനം നടത്തുന്നത്.പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SCTIMST Recruitment 2023

SCTIMST Recruitment 2023 : Latest Notification Details

SCTIMST Recruitment 2023 : Quick Overview
Organization Name Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No Advt.No.P&A.VI/36/GA/SCTIMST/2023
Post Name General Apprentice
Total Vacancy 30
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.9,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 8th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ ജനറൽ അപ്പ്രെന്റിസ് തസ്തികയിൽ 30 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ OBC വിഭാഗത്തിനായി 10 ഒഴിവുകളും SC വിഭാഗത്തിനായി 4 ഒഴിവുകളും UR വിഭാഗത്തിനായി 15 ഒഴിവുകളും EWS വിഭാഗത്തിനായി 1 ഒഴിവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി : 18 വയസിനും 35 വയസിനും ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
GENERAL APPRENTICE Maximum age limit is 35 years as on 01.05.2023

Salary Details

സാലറി :നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 9000 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Post Name Salary
GENERAL APPRENTICE Rs.9,000/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Qualification
GENERAL APPRENTICE Degree from a recognized University or its equivalent.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ https://www.sctimst.ac.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ആ അപേക്ഷ ഫോറം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 8 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.