നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അഗ്നിവീർ വായു വിജ്ഞാപനം വന്നു | Indian Airforce Recruitment 2023

Indian Airforce Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Indian Airforce Recruitment 2023

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.അഗ്നിവീർ വായു തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Indian Airforce Recruitment 2023

Indian Airforce Recruitment 2023 Overview

Indian Airforce Agniveer Vayu Notification Details
Name of Scheme Agneepath Yojana
Job Type Central Government
Name of Post Various Posts under Airforce Agniveer
No of vacancies 3500+
Service Duration 4 years
Mode of Application Online
Exam Date 13th October
Last date to apply 17th August 2023
Mode of Application Online
Training Duration 10 weeks to 6 months

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 3500 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2003 ജൂൺ 27 നും 2006 ഡിസംബർ 27 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 30000 രൂപ മുതൽ 40000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഗണിതം/ഫിസിക്സ്‌/ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളോട് കൂടി 50% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം/സർക്കാർ അംഗീകൃത പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 50% മാർക്കോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്‌സ് അഗ്നിവീർ വായുവിന്റെ https://agnipathvayu.cdac.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായ 250 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 17 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.