നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ജോലി നേടാം | Kochi Metro Rail Recruitment 2023

Kochi Metro Rail Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Kochi Metro Rail Recruitment 2023

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ഗ്രാജുവേറ്റ്, ടെക്‌നിഷ്യൻ അപ്പ്രെന്റിസ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kochi Metro Rail Recruitment 2023

Kochi Metro Rail Recruitment 2023 Overview

Kochi Metro Rail Notification Details
Organization Name Kochi Metro Rail Limited (KMRL)
Job Type Kerala Government Job
Recruitment Type Apprentices Training
Advt No KMRL/HR/Apprenticeship/2023-24
Post Name Graduate & Technician Apprentices
Total Vacancy 10
Job Location All Over Kerala
Apply Mode Online
Application Start 20th July 2023
Application Closing Date 30th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 10 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രയായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ മുതൽ 9000 രൂപ വരെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ബി.കോം/ബിബിഎ/ബിബിഎം/ബി.ടെക്– ഇലക്ട്രിക്കൽ& ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഡിപ്ലോമ–സിവിൽ/ഡിപ്ലോമ–ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ/ഡിപ്ലോമ– ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഡിപ്ലോമ–ഇലക്ട്രിക്കൽ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിന്റെ https://kochimetro.org/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 30 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.