നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

അങ്കണവാടി വർക്കർ ഹെൽപ്പർ ജോലി ഒഴിവുകൾ | Kerala Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2024

Kerala Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2024; Parassala taluk invite application for Anganwadi Worker and Helper job. Qualification is SSLC

പാറശ്ശാല ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള കുളത്തൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ, ഹെൽപ്പർമാർ എന്നീ സ്ഥിരം തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ജനുവരി 20-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

Anganwadi logo with text displaying job vacancies for workers and helpers, alongside an image of a teacher engaging with a child in a classroom setting, fostering educational growth and care within the Kerala community.

ജോലി യോഗ്യതകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

വർക്കർ : ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്എസ്എൽസി (പത്താം ക്ലാസ്) പാസായിരിക്കണം.

ഹെൽപ്പർ : ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർ അതത് പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളായിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി 18 നും 46 നും ഇടയിലാണ്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, സ്ഥിര താമസം, ബിപിഎൽ പദവി എന്നിവ സാധൂകരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷകൾ ഡിസംബർ 22 മുതൽ ജനുവരി 10 വരെ കിഴക്കേ കല്ലട ചിറ്റുമല 'ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും 0474 2585024 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.