നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കുടുംബശ്രീയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാം | Kudumbashree Accountant Recruitment 2024

Kudumbashree Accountant Recruitment 2024; Parapookkara CDS Accountant vacancy in Kudumbashree District Mission. B.Com with Tally, 2 yrs exp needed

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ കീഴിൽ പറപ്പൂക്കര സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള താത്കാലിക ഒഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ജോലി വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യണം.

Kudumbashree Accountant Recruitment 2024 . Professional accountant reviewing financial data at Kudumbashree District Mission.

അപേക്ഷകർ സിഡിഎസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇരിജാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ താമസക്കാരും കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം/ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗത്വമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബി.കോം ബിരുദവും ടാലി യോഗ്യതയും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനത്തിൽ (എംഎസ് ഓഫീസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ) പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളതാണ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം. കൂടാതെ, അക്കൗണ്ടിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 2023 ഡിസംബർ 31-ന് 20-നും 35-നും ഇടയിലാണ്. ഈ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള അനുയോജ്യരായ അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ അപേക്ഷ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ സമർപ്പിക്കണം, അതോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട സിഡിഎസിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശയും. ജനുവരി 12-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, രണ്ടാം നില, ആയന്തോൾ, തൃശൂർ- 680003 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷയിൽ യോഗ്യത, വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, പ്രവൃത്തിപരിചയം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോ എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപേക്ഷാ കവറിൽ "കുടുംബശ്രീ CDS അക്കൗണ്ടന്റ് അപേക്ഷ" എന്ന് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0487 2362517.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.