നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ICL ഫിൻകോർപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | ICL Fincorp Recruitment

ICL Fincorp Recruitment 2024; ICL Fincorp invite application for marketing manager, Area manager and other jobs.

ICL ഫിൻകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ് 1991 ൽ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഒരു ബാങ്കിംഗ് ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ICL ഫിൻകോർപ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരയുകയാണ്:

ICL ഫിൻകോർപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | ICL Fincorp Recruitment
  • ജനറൽ മാനേജർ - സെയിൽസ്: 15 വർഷം NBFC മേഖലയിലെ പരിചയം
  • റീജിയണൽ മാനേജർ: 10 വർഷം NBFC മേഖലയിലെ പരിചയം
  • ഏരിയാ മാനേജർ: 5 വർഷം NBFC മേഖലയിലെ പരിചയം
  • സെയിൽസ് മാനേജർമാർ: 5 വർഷം വിൽപ്പനയിലെ പരിചയം
  • ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ലീഡർ: 5 വർഷം ബിസിനസ് വികസനത്തിലെ പരിചയം
  • ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ : കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം വിൽപ്പനയിലെ പരിചയം
  • മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള ഫ്രെഷേഴ്സ്
  • എച്ച്ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: എച്ച്ആർ പശ്ചാത്തലവും കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം പരിചയവും
  • ക്ലസ്റ്റർ മാനേജർമാർ: 5 വർഷം NBFC മേഖലയിലെ പരിചയം

താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (https://www.iclfincorp.com/) സന്ദർശിച്ച് ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കുക.  [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. Phone : +9185890 01098, +918589021664

ICL Fincorp Limited, a well-established non-banking financial company operating for over three decades, is currently seeking talented professionals to join their dynamic team. They have openings for various key positions, including Assistant General Manager in Sales (requiring 15 years of NBFC experience), Regional Manager (10 years NBFC experience), Area Manager (5 years NBFC experience), Sales Managers (5 years sales experience), Team Leader in Business Development (5 years business development experience), Business Development Officer (minimum 2 years sales experience), Marketing Executive (eligible for freshers with Plus Two qualifications), HR Executive (HR background with 2+ years of experience), and Cluster Managers (5 years NBFC experience). Interested candidates are encouraged to visit the company's website at https://www.iclfincorp.com/ and apply for the suitable positions by sending their application to [email protected].

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.