നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം

Walk-in interviews on 4th May at Kottayam for Branch Managers, Asst Branch Managers & Collection Executives. Attractive pay, locations across Kottayam

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി മാക്സോൺ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡ്യൂസർ ലിമിറ്റഡ് 2024 മെയ് 4ന് കോട്ടയം എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വാക്ക്-ഇൻ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചശേഷം താല്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കണം.

Employability Center Job

ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ/സ്ത്രീ) : ഏതെങ്കിലും ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ യോഗ്യതയായി ആവശ്യമുണ്ട്. 1-2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 35 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെയാണ്. ശമ്പളം 25,000 രൂപയാണ്. പാലയിലും കോട്ടയത്തും ഒഴിവുകൾ.

അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ/സ്ത്രീ) : ഏതെങ്കിലും ബിരുദം യോഗ്യതയായി വേണം. 0-2 വർഷത്തെ പരിചയം മതി. പ്രായപരിധി 25 മുതൽ 50 വരെയാണ്. ശമ്പളം 21,000 രൂപ ലഭിക്കും. എട്ടുമനൂരിലും കോട്ടയത്തും ഒഴിവുകൾ .

കളക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് (പുരുഷൻ/സ്ത്രീ) : പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത്. 0-1 വർഷം പരിചയം മതി. പ്രായപരിധി 20 മുതൽ 40 വരെയാണ്. ശമ്പളം 10,000 രൂപയും ടിഎയും ലഭിക്കും. കോട്ടയത്താണ് ഒഴിവുകൾ.

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ മെയ് 4 (04/05/2024) രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തണം.

അഭിമുഖ സ്ഥലം: എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്റർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടാം നില, കളക്ടറേറ്റ് കോട്ടയം

സമയം: രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്ററിൽ

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.