നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എട്ടാം ക്ലാസ് മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്യൂൺ ജോലി നേടാം - Anna University Recruitment 2024

Anna University Recruitment 2024 invite application for peon and professional assistant job.university job, peon job,anna university,

ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്യൂൺ, പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പ്യൂൺ തസ്തികയ്ക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2024 ജൂൺ 20 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എട്ടാം ക്ലാസ് മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്യൂൺ ജോലി നേടാം - Anna University Recruitment 2024

Anna University Latest Job Notification 2024

Anna University Job Notification
ബോർഡ് Anna University
ജോലി തരം Central Government
ആകെ ഒഴിവുകൾ 01
ജോലിസ്ഥലം ചെന്നൈ
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തപാൽ
അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി 2024 ജൂൺ 20
അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 1

Vacancy Details

പ്യൂൺ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും, പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും നിലവിലുണ്ട്.

Salary Details

പ്യൂൺ തസ്തികയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 471 രൂപയും, പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II തസ്തികയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 819 രൂപയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസവേതനം.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Qualification Details

പ്യൂൺ തസ്തികയ്ക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II തസ്തികയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ MCA/ MBA/ MCom/ M.Sc ബിരുദം ആവശ്യമാണ്.

How To Apply Anna University Recruitment 2024?

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കണം.

  1. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ The Director, Centre for Technology in Traditional Medicine, #218, Platinum Jubilee building, ACTech, Anna University, Chennai – 600 025 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം.
  2. അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും അയയ്ക്കണം.
  3. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 1 ആണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.