നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും നിരവധി തെഴിൽ അവസരങ്ങൾ | Kalyan Jewellers Career

Kalyan Jewellers Career Apply now for various jobs. kalyan jewellers vacancy,careers kalyan jewellers net,kalyan jewellers job apply

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Kalyan Jewellers Career

സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷന്മാർ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 40 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ 2 വർഷത്തെ അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (പുരുഷന്മാർ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 18 മുതൽ 28 വയസ്സുവരെ
 • പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (സ്ത്രീകൾ)
 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 18 മുതൽ 28 വയസ്സുവരെ
 • പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

ഫീൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 18 മുതൽ 45 വയസ്സുവരെ
 • പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷന്മാർ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 45 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ്/ഫീൽഡ് വർക്ക് അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീകൾ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

ജൂനിയർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീകൾ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: രണ്ടു വർഷത്തെ റിടെയിലിംഗ് അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

ജൂനിയർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷന്മാർ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: രണ്ടു വർഷത്തെ റിടെയിലിംഗ് അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്റർ ട്രെയിനി (സ്ത്രീകൾ)

 • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെ
 • പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

കുക്ക്

 • യോഗ്യത: എസ്എസ്എൽസി
 • പ്രായപരിധി: 20 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ
 • അനുഭവം: രണ്ടു വർഷത്തെ അനുഭവം ആവശ്യമുണ്ട്

താത്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർക്ക് കല്യാണ് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ തന്നെ ഓണ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Notification & Apply
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.