നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ - Kannur Airport Job

Kannur Airport Invite application for Supervisor ARFF job ,Fire & Rescue Operator job and Rescue Operator job.Kochi job,

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലിമിറ്റഡ് (കിയാൽ) സുപ്രധാന തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നു. സൂപ്പർവൈസർ ARFF, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) എന്നീ തസ്തികകളിലായി ആകെ 12 ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 10 ആണ്. 2024 ജൂൺ 20 മുതൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ - Kannur Airport Job

Vacancy Details

 • സൂപ്പർവൈസർ ARFF: 2 ഒഴിവുകൾ
 • ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1: 2 ഒഴിവുകൾ
 • ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO): 8 ഒഴിവുകൾ

Salary Details

 • സൂപ്പർവൈസർ ARFF: 42,000 രൂപ
 • ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1: 28,000 രൂപ
 • ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO): 25,000 രൂപ

Age limit Details

 • Supervisor ARFF: 45 years
 • Fire & Rescue Operator Grade-1: 40 years
 • Fire & Rescue Operator (FRO): 35 years

Qualification Details

എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും പ്ലസ് ടു പാസ്സും ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള BTC യും സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസും ആവശ്യമാണ്.

സൂപ്പർവൈസർ ARFF: കുറഞ്ഞത് 7 വർഷത്തെ പരിചയം, 2 വർഷമെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അഗ്നിശമന സേവനത്തിൽ സൂപ്പർവൈസറി റോളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം.

മറ്റ് തസ്തികകൾക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, CPR പരിശീലനം, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അഗ്നിശമന സേവനത്തിൽ പരിചയം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

How To Apply

 1. അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
 2. https://kannurairport.aero/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് വിശദമായ വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
 3. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലา യോഗ്യതാ രേഖകളും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക.
 4. 2024 ജൂലൈ 10-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.