നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി നേടാം - Senior Programmer cum Database Administrator Job Vacancy In KSWDC

KSWDC Invite application for Senior Programmer cum Database Administrator. senior java software developer, senior java developer, senior net developer

തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര മാനേജ്മെന്റ് വികസന സർവ്വീസ് (സി.എം.ഡി) കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി  അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജൂൺ 27, 2024 വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.

വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി നേടാം - Senior Programmer cum Database Administrator Job Vacancy In KSWDC

ഒഴിവുള്ള തസ്തിക: സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ കം ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

ശമ്പളം: ₹50,000 മുതൽ ₹80,000 വരെ

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ: ബിരുദം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഐടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ടെക്/ബി.ഇ. ആകെ 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, അതിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം ഡാറ്റാബേസ് സെർവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: ജൂൺ 1, 2024 നു മുമ്പ് 28 മുതൽ 45 വയസ്സുവരെ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

സി.എം.ഡി വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാഫോമിലൂടെ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.ഫീസായി ₹560 കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ഇടപാട് ചാർജും അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അനുഭവ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വിജ്ഞാപനം കൃത്യമായി വായിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.