നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 500-ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ: നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം ജൂലൈ 5, 6 തീയതികളിൽ - Part Time Job In Oxygen Digital Shop

Oxygen Digital Shop conducted interview manager jobs and part time jobs in TVM,Thrissur.part time job,part time jobs near me,social media manager job

Part Time Job In Oxygen Digital Shop

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ് ശൃംഖലയായ ഓക്സിജൻ 500-ലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. ബ്രാഞ്ച് ബിസിനസ് മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി ബിസിനസ് മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ, പ്രോഡക്ട് എക്സ്പെർട്ട് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും നിയമനം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പാർട്ട് ടൈം ജോലികളും ലഭ്യമാണ്. ജൂലൈ 5, 6 തീയതികളിൽ കോട്ടയം, പട്ടം, തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നടക്കുന്ന വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് യോഗ്യരായവർക്ക് ജോലി നേടാം. താൽപര്യമുള്ളവർ ഈ ജോബ് പോസ്റ്റ് പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപേക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • ബ്രാഞ്ച് ബിസിനസ് മാനേജർ: 5 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യം.
  • ഡെപ്യൂട്ടി ബിസിനസ് മാനേജർ: 3 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യം.
  • അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ: 2 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യം.
  • പ്രോഡക്ട് എക്സ്പെർട്ട്: 0-1 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യം.
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ.

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ: ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും ആവശ്യമായ പരിചയം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.

അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം:

ജൂലൈ 5, 6 തീയതികളിൽ കോട്ടയം, പട്ടം, തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നടക്കുന്ന വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുക.

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാൻ: [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക: 9995782845, 9995673743, 8714743330.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.