നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Byju’s App Jobs

Here we give the Biju's app job details. More details is given here.

ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബഹുരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക കമ്പനിയാണ് ബൈജൂസ്. ബൈജു രവീന്ദ്രനും ദിവ്യ ഗോകുൽനാഥും ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് 2011 ൽ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് ലിമിറ്റഡ്.

Byju’s App Jobs

Qualification / Skills

  1. ഏതെങ്കിലും ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
  2. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യവും ധാരണയും ഉണ്ടാകണം
  3. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കാനും വഴികാട്ടാനും താല്പര്യമുണ്ടാകണം
  4. സെയിൽസിൽ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടാകണം.
  5. പ്രസേൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാകണം

Salary Package

തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 25,000 രൂപ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി പ്രൊഫൈലിന് കീഴിൽ രണ്ട് മാസത്തെ പരിശീലന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകും. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, (7+3 lpa) നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അസോസിയേറ്റ്‌സിന്റെ (BDA) റോളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക. Apply Now Official Website
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.