നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

SBI ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ ജോലി നേടാം | SBI SCO Recruitment 2022

Here we give the SBI SCO Recruitment 2022 details in Malayalam. All the details and official notification pdf download here. Salary , Vacancy etc

SBI SCO Recruitment 2022 : സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി 665 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SBI ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ ജോലി നേടാം | SBI SCO Recruitment 2022

SBI SCO Recruitment Notification 2022 - Details

SBI SCO 2022 Notification – Overview
Conducting Body State Bank of India
Post Name Special Cadre Officer
Vacancies 714
Mode of Application Online
Apply Online Start 31st August 2022
Last Date to Apply 20th September 2022

SBI SCO Vacancy Details

 1. മാനേജർ (ബിസിനസ് പ്രോസസ്): 01
 2. സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻ ടീം സപ്പോർട്ട്: 02
 3. മാനേജർ (ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്): 02
 4. പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ (ബിസിനസ്): 02
 5. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: 335
 6. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫീസർ: 52
 7. സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: 147
 8. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ (ടീം ലീഡർ): 37
 9. റീജിയണൽ ഹെഡ്: 12
 10. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 75

SBI SCO Age limit Details

 1. മാനേജർ (ബിസിനസ് പ്രോസസ്): 30-40 വയസ്സ് വരെ
 2. സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻ ടീം സപ്പോർട്ട്: 30-40 വയസ്സ് വരെ
 3. മാനേജർ (ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്): 30-40 വയസ്സ് വരെ
 4. പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ (ബിസിനസ്): 30-40 വയസ്സ് വരെ
 5. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: 23-35 വയസ്സ് വരെ
 6. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫീസർ: 28-40 വയസ്സ് വരെ
 7. സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: 26-38 വയസ്സ് വരെ
 8. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ (ടീം ലീഡർ): 28-40 വയസ്സ് വരെ
 9. റീജിയണൽ ഹെഡ്: 35-40 വയസ്സ് വരെ
 10. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 20-35 വയസ്സ് വരെ
പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസ്സും, ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസ്സും,PWD വിഭാഗക്കാർക്ക് 10 വയസ്സും പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതലറിയുന്നതിന് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

SBI Recruitment 2022 Educational Qualifications

 1. മാനേജർ (ബിസിനസ് പ്രോസസ്)
  1. സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എംബിഎ/പിജിഡിഎം
  2. ബാങ്ക്/വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബ്രോക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.
  3. വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയയിലെ ബിസിനസ് പ്രക്രിയയിൽ പരിചയം
 2. സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻസ്‌ ടീം - സപ്പോർട്ട്
  1. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം
  2. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അഡ്വൈസറി, പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡേഴ്‌സ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം, അതിൽ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ്സിലെ സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
  3. ഇക്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, PMS, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഉപദേശം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച അറിവ്.
 3. മാനേജർ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്
  1. സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എംബിഎ/പിജിഡിഎം
  2. ബാങ്ക്/വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബ്രോക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.
  3. വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയയിലെ ബിസിനസ് വികസനത്തിൽ പരിചയം.
 4. പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ (ബിസിനസ്)
  1. സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എംബിഎ/പിജിഡിഎം
  2. ബാങ്ക്/വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബ്രോക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.
  3. വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് ഏരിയയിലെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ സൂപ്പർവൈസറി പ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻഗണനയുള്ള പരിചയം.
 5. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ
  1. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം
  2. പ്രമുഖ പൊതു/സ്വകാര്യ/വിദേശ ബാങ്കുകൾ/ബ്രോക്കിംഗ്/സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരായി കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ക്ലയന്റുമായി (കുറഞ്ഞത് മൊത്തം റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂല്യം (ടിആർവി) 20.00 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കണം) ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഉദ്യോഗാര്ഥിക്ക് മതിയായ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.
 6. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫീസർ
  1. സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവർ. നിർബന്ധം: NISM/CWM മുഖേനയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (01/04/2022 പ്രകാരം)
  2. മുൻഗണന: CA/CFP (01/04/2022 പ്രകാരം)
  3. വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അഡ്വൈസർ/കൗൺസലർ/ പ്രൊഡക്‌റ്റ് ടീമിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.
 7. സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ
  1. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം.
  2. പ്രമുഖ പൊതു/സ്വകാര്യ/വിദേശ ബാങ്കുകൾ/ബ്രോക്കിംഗ്/സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരായി കുറഞ്ഞത് 6+ വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം. അൾട്രാ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ക്ലയന്റുമായി (കുറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാല്യൂ (ടിആർവി) 100 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളവരുമായി ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മതിയായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 8. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ (ടീം ലീഡർ)
  1. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം.
  2. പ്രമുഖ പൊതു/സ്വകാര്യ/വിദേശ ബാങ്കുകൾ/ബ്രോക്കിംഗ്/സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം.
  3. ഒരു ടീം ലീഡ് എന്ന നിലയിൽ പരിചയം അഭികാമ്യം.
 9. റീജിയണൽ ഹെഡ്
  1. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം.
  2. മുൻനിര പബ്ലിക്/പ്രൈവറ്റ്/വിദേശ ബാങ്കുകൾ/ബ്രോക്കിംഗ്/സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ കുറഞ്ഞത് 12+ വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയം.
  3. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർമാരുടെ ഒരു വലിയ ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിൽ 5+ വർഷത്തെ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഒരു ടീം ലീഡ് നിർബന്ധമാണ്.
 10. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
  1. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം.
  2. സാമ്പത്തിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യകതകളിലെ പരിചയവും നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും അഭികാമ്യമാണ്.

SBI SCO Salary Details

 1. മാനേജർ (ബിസിനസ് പ്രോസസ്): CTC Range 18.00 to 22.00 Rs In Lakhs
 2. സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻ ടീം സപ്പോർട്ട്: CTC Range Rs 10.00 to 15.00 In Lakhs
 3. മാനേജർ (ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്): CTC Range 18.00 to 22.00 Rs In Lakhs
 4. പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ (ബിസിനസ്): CTC Range 18.00 to 22.00 Rs In Lakhs
 5. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: CTC Range 5.00 to 15.00 Rs In Lakhs
 6. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫീസർ: CTC Range 12.00 to 18.00 Rs In Lakhs
 7. സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: CTC Range 10.00 to 22.00 Rs In Lakhs
 8. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ (ടീം ലീഡർ): CTC Range 10.00 to 28.00 Rs In Lakhs
 9. റീജിയണൽ ഹെഡ്: CTC Range 20.00 to 35.00 Rs In Lakhs
 10. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: CTC Range 2.50 to 4.00 Rs In Lakhs

SBI SCO Application Fees Details

 1. ജനറൽ/ ഒബിസി/EWS : 750/-
 2. SC/ST/PWD/XS വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല
ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

How to apply SBI SCO Recruitment 2022?

 1. ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള "Apply Now" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
 3. രജിസ്ട്രേഷൻ

  1. എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. ഹോംപേജിലെ ‘Careers’ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് 'Join SBI' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  3. SBI SCO 2022 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക.
  4. 'Click here for New Registration' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  5. പേര്, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
  6. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി ഇനി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും.
 4. ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 5. അപേക്ഷാഫോമിൽ അനുശാസിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക.ശേഷം ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
 6. തുടർന്ന് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക.ശേഷം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
 7. പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക
Offical Notification Apply Now Offical Website
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.