നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ശബരിമലയിലെ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി നേടാം - District Disaster Management Authority, Pathanamthitta EOC Technician Recruitment 2022

Here we give the District Disaster Management Authority Recruitment 2022.check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy details.

ശബരിമലയിലെ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി നേടാം.താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 1 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

District Disaster Management Authority, Pathanamthitta EOC Technician Recruitment 2022

Vacancy Details

EDC ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
EDC ടെക്‌നിഷ്യൻ 21

Salary Details

₹1000 രൂപ ഓരോ ദിവസവും ശമ്പളമായി നൽകുന്നതാണ്.

Age Details

18 മുതൽ 40 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

  1. ITI/ ഡിപ്ലോമ / ബിരിദം / പിജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം.
  2. GPS, GIS, HAM റേഡിയോ , Wireless, Satellite ഫോൺ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  3. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടാതെ തമിഴ്, കന്നട, തെലുഗു അറിവ് അഭികാമ്യം.

Experience : ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റിലെ ഫീൽഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സന്നധ സേനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോളണ്ടിയർ ആയിരിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Selection Process

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി: ഇന്റർവ്യൂ മുഖേനയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

How To Apply

താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു 'APPLICATION FOR THE POST OF OF EDC TECHNICIAN ' എന്നെഴുതി തപാൽ വഴി അയക്കണം.അഭിമുഖത്തിന്റെ തീയതിയും സമയവും ഇ-മെയിൽ/ഫോൺ വഴി അറിയിക്കും.

അയക്കേണ്ട വിലാസം
Employability Centre, District Employment Exchange 2nd Floor, Civil Station, Kottayam.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി - 01 നവംബർ 2022 , 5 pm
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Application Form Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.