നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മിൽമയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം - Milma Management Apprenticeship Recruitment 2022

Milma Management Apprenticeship Recruitment 2022,Milma Management Apprenticeship Notification 2022,Milma Recruitment 2022, Milma Job 2022

Milma Management Apprenticeship Recruitment 2022 : മിൽമ നിലവിൽ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 18 ന് ഇന്റർവ്യൂവില് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആണ്.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Milma Management Apprenticeship Recruitment 2022

MILMA Management Apprenticeship Recruitment 2022

MILMA Management Apprenticeship Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Thiruvananthapuram Regional Co-operative Milk Producers’ Union Ltd (TRCMPU)
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No. PD/HRD/RT-08/V-II/2022-23/648
Post Name Management Apprenticeship
Total Vacancy 2
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.13,000/-
Apply Mode Walk in Interview
Walk In Interview Date 18th November 2022

Vacancy Details

മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവ് മാത്രമേ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു.

Post Name Vacancy
Management Apprenticeship 2

Age Limit Details

പരമാവധി 40 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST/ OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Management Apprenticeship 40 years

Salary Details

മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Management Apprenticeship Rs.13,000/-

Educational Qualification Details

മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Management Apprenticeship MBA (Marketing)

How To Apply For Milma Management Apprenticeship Recruitment 2022?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ആയതിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും, 1 പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ്സ് ഫോട്ടോയും സഹിതം - പത്തനംതിട്ടയിലുളള മിൽമ ഡെയറിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് നവംബർ 18 ന് 10 മണിക്ക് നേരിട്ടു ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.