നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സൗജന്യ പരീക്ഷാ പരിശീലനം - Free Exam Practice In Kerala

Free Exam Practice In Kerala,Kerala Bank Free Exam Prentice

പാലോട്, ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കരിയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി കേരള ബാങ്ക് (KPSC) സഹകരണ വകുപ്പ്/ സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോർഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് 150 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൗജന്യ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു.

യോഗ്യത : ബി.കോം/എച്ച്.ഡി.സി/ ജെ.ഡി.സി

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ജനുവരി മൂന്നിനു മുമ്പ് പാലോട് ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കം കരിയർ ഡവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ നേരിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

ഫോൺ: 0472-2840480, 9895997157.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.