നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala Cashew Board Recruitment 2023 - കേരള കശുവണ്ടി ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം

Kerala Cashew Board Recruitment 2023,Kerala Cashew Board Recruitment Notification 2023,Kerala Cashew Board Notification 2023

Kerala Cashew Board Recruitment 2023 : കേരള കശുവണ്ടി ബോർഡിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 5 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Cashew Board Recruitment 2023

Kerala Cashew Board Recruitment 2023

Kerala Cashew Board Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name KERALA CASHEW BOARD LIMITED
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No REC/22/KCBL/C/02-CS
Post Name Company Secretary
Total Vacancy 01
Salary Rs.40,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 5th January 2023

Vacancy Details

കേരള കശുവണ്ടി ബോർഡിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
Company Secretary 01

Age Limit Details

കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Name of Posts Age Limit
Company Secretary 40 വയസുവരെ 2022 ഡിസംബർ 25 അനുസരിച്ച്.

Salary Details

കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
Company Secretary Rs.40,000/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
Company Secretary
  1. ACS
  2. കമ്പനി നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കമ്പനികളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fee

അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല.

How To Apply ?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

  1. ചുവടെ നല്കിയിരുക്കുന്ന Apply Now ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  2. ആ പേജിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുക.
  3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  4. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  5. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.