നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം - SSC CHSL Recruitment 2023

SSC CHSL Recruitment 2023,SSC CHSL Recruitment Notification 2023,SSC CHSL Notification 2023

SSC CHSL Recruitment 2023 : പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം.സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ SSC CHSL വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 4 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SSC CHSL Recruitment 2023

SSC CHSL Recruitment 2023 Details Malayalam

SSC CHSL Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Staff Selection Commission (SSC)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No F. No. HQ-PPI03/23/2022-PP_1
Post Name Postal Assistants/Sorting Assistants(PA/SA),Data Entry Operator (DEO) and Lower Divisional Clerk (LDC)
Total Vacancy 4500
Salary Rs.25,500 -81,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 4th January 2023

Vacancy Details

പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 4500 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
Lower Division Clerk (LDC)/ Junior Secretariat Assistant (JSA) 4500
Data Entry Operator (DEO)
Data Entry Operator, Grade ‘A’

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 41 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Name of Posts Age Limit
Lower Division Clerk (LDC)/ Junior Secretariat Assistant (JSA) പ്രായപരിധി 01-01-2022-ന് 18-27 വയസ്സ്, അതായത് 02-01-1995-ന് മുമ്പും 01-01-2004-നു ശേഷവും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
Data Entry Operator (DEO)
Data Entry Operator, Grade ‘A’

Salary Details

പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 1. Lower Division Clerk (LDC)/ Junior Secretariat Assistant (JSA): Pay Level-2 (Rs. 19,900-63,200).
 2. Data Entry Operator (DEO): Pay Level-4(Rs. 25,500-81,100) and Level-5(Rs. 29,200-92,300).
 3. Data Entry Operator, Grade ‘A’: Pay Level-4(Rs. 25,500-81,100).

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Post Qualification
Lower Divisional Clerk/ Junior Secretariat Assistant പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
Postal Assistant/ Sorting Assistant
Data Entry Operators
Data Entry Operator, Grade ‘A’ പ്ലസ് ടു സയൻസ്ൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു വിഷയമായി വിജയം.അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fees Details

Category Fee
General/OBC Rs 100/-
SC/ST/Ex-Serviceman/Female അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല

How To Apply For Data Entry Job ? എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?

 1. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക - ssc.nic.in
 2. വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
 3. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 4. വിജയകരമായ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂരിപ്പിച്ച 'അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങളെ' കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള 'Next' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം.
 5. ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക
 6. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ Save ചെയ്യുക. ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യുക, ശേഷം 'Submit'.
 7. 'ഡിക്ലറേഷൻ' ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.'I Agree' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 8. 'Final Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും വ്യത്യസ്ത OTP-കൾ അയയ്‌ക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിയുക്ത ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് OTP-കളിൽ ഒന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിന്നു
 9. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.