നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

SSC MTS ജോലി നേടാം - SSC MTS Recruitment 2023

SSC MTS Recruitment 2023 ,SSC MTS Recruitment Notification 2023,SSC MTS Notification 2023

SSC MTS Recruitment 2023 : സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS), ഹവൽദാർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 24 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SSC MTS Recruitment 2023

SSC MTS Recruitment 2023

SSC MTS Notification Details
Organization Name Staff Selection Commission (SSC)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No F.No.HQ-PPI03/26/2022-PP_1
Post Name Multi Tasking Staff (MTS) & Havaldar
Total Vacancy 11409
Job Location All Over India
Salary Rs.20,200 -63,200/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 17th February 2023
24th February 2023

Vacancy Details

മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) & ഹവൽദാർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 11409 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Total Post
Multi-Tasking Staff (MTS) 10880
Havaldar in CBIC and CBN 529
Total Post 11409

Age Limit Details

മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) & ഹവൽദാർ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 27 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Multi-Tasking Staff (MTS) 18 മുതൽ 25 വയസ്സുവരെ (02.01.1998 - 01.01.2005 നും ഇടയിൽ)
Havaldar in CBIC and CBN 18 മുതൽ 27 വയസ്സുവരെ (02.01.1996 - 01.01.2005 നും ഇടയിൽ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) & ഹവൽദാർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
Multi Tasking Staff (MTS) & Havaldar പത്താം ക്ലാസ് വിജയം

Application Fee

Category Application Fees
General/EWS/OBC (Male) 100/-
Women, SC/ST, PwBD അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇല്ല

How To Apply?

  1. https://ssc.nic.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് Staff Selection Commission (SSC) വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി SSC MTS Recruitment 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.