നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചി വിമാനതാവളത്തിൽ ജോലി നേടാം - Cochin International Airport Recruitment 2023

Cochin International Airport Recruitment 2023,Cochin International Notification 2023,Cochin International Airport Job 2023

Cochin International Airport Recruitment 2023 : കൊച്ചി വിമാനതാവളത്തിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 25 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Cochin International Airport Recruitment 2023

Cochin International Airport Recruitment 2023

Cochin International Notification Details
Organization Name Cochin International Airport Limited (CIAL)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No CIAL/HR-R/2023/2
Post Name Junior Manager Trainee
Total Vacancy 15
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.44,500 -1,40,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 25th February 2023

Vacancy Details

ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 15 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി 15

Salary Details

ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Vacancies
Junior Manager Trainee – BTech(Electrical & Electronics) 4
Junior Manager Trainee – BTech(Civil) 5
Junior Manager Trainee – BTech(Mechanical) 6

Age Limit Details

ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 25 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Age Limit
Junior Manager Trainee – BTech(Electrical & Electronics) 25 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല ( 25/02/2023 പ്രകാരം കണക്കാക്കും)
Junior Manager Trainee – BTech(Civil)
Junior Manager Trainee – BTech(Mechanical)

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ജൂനിയർ മാനേജർ ട്രെയിനി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Qualification
Junior Manager Trainee – BTech(Electrical & Electronics) BTech/BE(Electrical&Electronics) first class with minimum 75% marks (full time course)
Junior Manager Trainee – BTech(Civil) B Tech / BE (Civil) first class with minimum 75% marks (full time course)
Junior Manager Trainee – BTech(Mechanical) i) BTech/BE(Mechanical) first class with min.60% marks (full time course)
ii) LMV* (required to obtain LMV before the date of Interview) (required to obtain Heavy Driving Licence within 2 years of appointment)
iii) Physical Standards: a. Height : 165 cm (minimum), b. Weight : 55 kg (minimum) c. Chest : without expansion- minimum 81 cm. (with expansion of 5 cm )

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ https://career.cial.aero/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ Online ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 25
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.