നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി നേടാം - Arogyakeralam Data Entry Operator Recruitment 2023

Arogyakeralam Data Entry Operator Recruitment 2023,Arogyakeralam Data Entry Operator Notification 2023, Data Entry Operator Job

Arogyakeralam Data Entry Operator Recruitment 2023 : ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 6 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി നേടാം - Arogyakeralam Data Entry Operator Recruitment 2023

Arogyakeralam Data Entry Operator Recruitment 2023

Arogyakeralam Data Entry Operator Notification Details
Organization Name Arogyakeralam
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No DPMSUEKM/3434/ADMN/2017/DPMSU
Post Name Data Entry Operator
Total Vacancy 01
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.13500/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 6th March 2023

Vacancy Details

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 01 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

Salary Details

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ Rs.13,500/-

Age Limit Details

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 40 വയസ്സ് വരെ ( 2023 ഫെബ്രുവരി 1 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കും)

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
  1. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.
  2. ഡിസിഎ അല്ലെങ്കിൽ പിജിഡിസിഎ.
  3. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ https://arogyakeralam.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ Online ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 6. നിയമനം താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.