നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാം - TN Post Office Staff Car Driver Recruitment 2023

TN Post Office Staff Car Driver Recruitment 2023,TN Post Office Recruitment 2023,TN Post Office Staff Car Driver Notification 2023

TN Post Office Staff Car Driver Recruitment 2023 : തമിഴ്നാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 31 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാം - TN Post Office Staff Car Driver Recruitment 2023

TN Post Office Recruitment 2023

TN Post Office Notification Details
Organization Name Tamilnadu Post Office
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No MSE / B9-2 / XV / 2021
Post Name Staff Car Driver (Ordinary Grade)
Total Vacancy 58
Job Location All Over India
Salary Rs.19,900 – 63,200/-
Apply Mode Offline
Last date for submission of application 31st March 2023

Vacancy Details

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 58 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Staff Car Driver 58

Salary Details

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Staff Car Driver Rs.19,900 – 63,200/-

Age Limit Details

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. . SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Post Name Age Limit
Staff Car Driver 18 മുതൽ 27 വയസ്സുവരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Staff Car Driver (Ordinary Grade) (i) ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാകണം.
(ii) മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കഴിയണം)
(iii) കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച അനുഭവപരിചയം.
(iv) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ പത്താം വിജയം.
അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യത:
ഹോം ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വോളന്റിയർമാരായി മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം.

Application Fee Details

100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.എസ്‌സി/എസ്‌ടി/വനിത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

How To Apply?

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷകൾ " The Senior Manager (JAG), Mail Motor Service, No.37, Greams Road, Chennai 600 006" എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാല്‍ വഴി സമർപ്പിക്കാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 2023 മാർച്ച് 31
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.