നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് വാര്‍ഡന്‍ ആവാം - Kerala Night Warden Job Opportunity

Kerala Night Warden Job : Walk-in-interview for Night Warden post at Kotamam Agati Mandir. Qualification: 10th pass check more details

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൊറ്റാമം അഗതി മന്ദിരത്തില്‍ നൈറ്റ് വാര്‍ഡന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് വാക്ക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു.

Kerala Night Warden Job Opportunity

Vacancy Details

വാര്‍ഡന്‍ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 01 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
Warden 01

Salary Details

വാര്‍ഡന്‍ തസ്തികയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Salary
Warden പ്രതിമാസം 10,500 രൂപ ഓണറേറിയമായി ലഭിക്കും

Age Limit Details

വാര്‍ഡന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Name of Posts Age Limit
Warden 18നും 50നും ഇടയില്‍

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വാര്‍ഡന്‍ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  • 10-ാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയും 18നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായവും കായികക്ഷമതയുള്ളതും സേവനതല്‍പരരുമായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

How To Apply?

ഏപ്രില്‍ 22 രാവിലെ 11നാണ് അഭിമുഖം. പ്രതിമാസം 10,500 രൂപ ഓണറേറിയമായി ലഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബയോഡാറ്റയും സഹിതം അന്നേദിവസം രാവിലെ 10.30ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണം.

Quick Overview: Kerala Night Warden Job: Walk-in interview for Night Warden post at Kotamam Agati Mandir. Qualification: 10th pass, age 18-50 with athletic ability. Honorarium: 10,500/month. Interview on April 22 at 11 am. Bring original certificates and resume to the district panchayat office at 10.30 am.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.