നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

KSRTC യിൽ ജോലി നേടാം - KSRTC SWIFT Recruitment 2023

KSRTC SWIFT Recruitment 2023,KSRTC SWIFT Recruitment Notification 2023,KSRTC SWIFT Job,KSRTC Job

KSRTC SWIFT Recruitment 2023 : KSRTC യിൽ വനിതാ ഡ്രൈവർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 7 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSRTC SWIFT Recruitment 2023

KSRTC SWIFT Recruitment 2023

KSRTC SWIFT Notification 2023 : Job Summary
Organization The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC)
Name of the Post Women Driver
Total Vacancies Various
Salary Rs.22,000/-
Method of Appointment Temporary Recruitment
Job location Kerala
Last date for submission of application 24 May 2023

Vacancy Details

വനിത ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒരു ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
വനിത ഡ്രൈവർ Various

Salary Details

വനിത ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
വനിത ഡ്രൈവർ Rs.21,000 – 25,000/-

Age Limit Details

മോട്ടോർ വാഹന 1988 പ്രകാരം HPV ലൈസൻസുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 35 വയസ്സും LMV ലൈസൻസുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30 വയസ്സും ആയിരിക്കും ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി എന്നാൽ നിലവിൽ LMV ലൈസൻസ് ഉളളവരും , ഹെവി വാഹന ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുളളവർക്കും , പ്രവൃത്തി പരിചയമുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ വയസ്സിളവ് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് .

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വനിത ഡ്രൈവർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  • പത്താം തരം / തത്തുല്യമായ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.

How To Apply?

keralartc.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 7th മേയ് 2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.