നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എയർപോർട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ നിയമനം - AAICLAS Recruitment 2023

AAICLAS Recruitment:AAICLAS invites Walk-in Interview Applications for 24 Security Screener vacancies. Explore exciting Central Govt job opportunities
Anusree P K

AAICLAS Recruitment 2023

പരീക്ഷയില്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂ വഴി എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.എയർപോർട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം. അപേക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

AAICLAS Recruitment 2023

AAICLAS Notification 2023

AAICLAS Recruitment 2023 : Quick Overview
Organization Name AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Ltd (AAICLAS)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No. SRT/01/2023
Post Name Security Screener
Total Vacancy 24
Job Location All Over India
Salary Rs.25,000 – 35,000
Apply Mode Walk in Interview
Application Start 20th May 2023
Last date for submission of application 30th May 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ തസ്തികയിൽ 24 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Post Name Vacancy
Security Screener (Avsec Certified) 24

Age Limit Details

പ്രായപരിധി : 18 വയസ് മുതൽ 50 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Salary Details

സാലറി : നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25000 രൂപ മുതൽ 35000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

Post Name Salary
Security Screener (Avsec Certified) Rs.30,000/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്കും പ്ലസ് ടു പാസ്സ് ആയവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി https://aaiclas.aero/ എന്ന AAI കാർഗോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അല്ലയ്ഡ് സർവിസസ് കമ്പനി ലിമിറ്റേഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ്‌ 30 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.