നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

UPSC പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു - UPSC NDA Recruitment 2023

UPSC NDA Recruitment 2023, Apply now for UPSC NDA Recruitment 395 vacancies available. Its a best career option. check more details.
Anusree P K

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമി ആർമി, നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമി നേവി എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കായി 395 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

UPSC NDA Recruitment 2023 : Latest Notification Details

UPSC NDA Recruitment 2023 : Quick Overview
Organization Name Union Public Service Commission (UPSC)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No 10/2023-NDA-II
Post Name National Defence Academy & Naval Academy Examination (II)
Total Vacancy 395
Job Location All Over India
Salary Rs.56,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 6th June 2022

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ 395 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒഴിവുകളിൽ നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമി ആർമിയിൽ 208 ഒഴിവുകളും (സ്ത്രീകൾകൾക്ക് 10), നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമി നേവിയിൽ 42 ഒഴിവുകളും (സ്ത്രീകൾക്ക് 12), നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമി എയർഫോഴ്സിൽ ഫ്ലയിങ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ 92 ഒഴിവുകളും (സ്ത്രീകൾക്ക് 2)ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിസിന് 18 ഒഴിവുകളും (സ്ത്രീകൾക്ക് 2)ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിസ് നോൺ ടെക് 10 ഒഴിവുകളും (സ്ത്രീകൾക്ക് 2) ഒഴിവുകളും നാവൽ അക്കാദമിയിൽ 25 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :2 ജനുവരി 2005 നും 1 ജനുവരി 2008 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 56100 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :പ്ലസ്ടു പാസ്സായവർക്ക് നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് ആർമി തസ്തികയിലേക്കും പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, പ്ലസ് ടു സയൻസ് (മാത്‍സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്‌ പഠിച്ചിരിക്കണം)പഠിച്ചവർക്കും നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് നാവൽ ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് തസ്തികകളിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് സർവിസിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്https://www.upsconline.nic.in/ എന്ന നാഷണൽ ഡിഫെൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷയോടൊപ്പ അപേക്ഷ ഫീസായ 200 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ ഫീസ് SBI യുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് വഴിയോ, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡ് /ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / UPI പേയ്‌മെന്റ് വഴിയോ അടക്കാവുന്നതാണ്.സ്ത്രീകളും, SC/ST വിഭാഗക്കാരും അപേക്ഷ ഫീസ് ആയ 200 രൂപ അടക്കേണ്ടതില്ല.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 6 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.