നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ചണ്ഡിഖഡ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി നേടാം - Chandigarh Police Constable Recruitment 2023

Chandigarh Police Constable Recruitment 2023,Chandigarh Police Constable Notification 2023
Anusree P K

ചണ്ഡിഖഡ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ(എക്സിക്യൂട്ടീവ്)തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Chandigarh Police Constable Recruitment 2023

Chandigarh Police Constable Recruitment 2023

Chandigarh Police Constable Recruitment 2023
Organization Name Chandigarh Police
Job Type State Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Constable(Executive)
Total Vacancy 700
Job Location All Over Chandigarh(Punjab)
Salary Rs.25,500 -81,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 17th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ 700 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 324 ഒഴിവുകൾ UR വിഭാഗത്തിലും 185 ഒഴിവുകൾ OBC വിഭാഗത്തിലും 130 ഒഴിവുകൾ SC വിഭാഗത്തിലും 61 ഒഴിവുകൾ EWS വിഭാഗത്തിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഗവണ്മെന്റ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച 45 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള വർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

Salary Details

സാലറി:പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25500 രൂപ മുതൽ 81100 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ /പ്ലസ്ടു പാസ്സായവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.കൂടാതെ പുരുഷന്മാർക്ക് 179 സെ.മി ഹൈറ്റും 84-88 സെ.മി ചെസ്റ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് 157.5 സെ.മി ഹൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി https://chandigarhpolice.gov.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് യോഗ്യതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി ജനറൽ/OBC വിഭാഗക്കാർ 1000 രൂപയും SC/ST വിഭാഗക്കാർ 800 രൂപയും ഓൺലൈൻ ആയി തന്നെ അടക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 17 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.