നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | Federal Bank Careers 2023

Federal Bank Careers 2023 ; Apply now for Clerk Jobs. Check Federal Bank job vacancy, salary, qualification and other details about the notification
Anusree P K

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. നോൺ-ഓഫീസർ(ക്ലറിക്കൽ)കാർഡ് തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Federal Bank Careers 2023

Federal Bank Recruitment 2023 Notification Details

Federal Bank Careers 2023 : Quick Overview
Organization Name Federal Bank
Job Type Central Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Non-Officer (Clerical) Cadre
Total Vacancy Various
Job Location All Over India
Salary Rs.17,900 -47,920/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 15th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഈ തസ്തികയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:24 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1/6/1999 നും 1/6/2023 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.29 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള SC/ST വിഭാഗക്കാർക്കും  ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.SC/ST വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1/6/1994 നും 1/6/2023 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 17900 രൂപ മുതൽ 47920 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ നിയമം മുഖേന സ്ഥാപിതമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം നേടിയവർ, UGC ആക്ട്, 1956 ലെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഒരു സർവ്വകലാശാല എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ എച്ച്ആർഡി മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ AICTE അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, ബിരുദം എന്നിവയിലുടനീളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 60% അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ മാർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2022-2023 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ബിരുദം പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും 01.06-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ/സെമസ്റ്ററുകളിലെ എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും 60% മാർക്ക്‌ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.2023 കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള സെമസ്റ്ററുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പേപ്പറുകളും അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ചിരിക്കണം.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഡിപ്ലോമയോ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബിരുദ കോഴ്സിന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ https://www.federalbank.co.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി SC/ST വിഭാഗക്കാർ 120 രൂപയും ജനറൽ, മറ്റ് വിഭാഗക്കാർ 600 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 15 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.