നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യുറോയിൽ ജോലി നേടാം - Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023

Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023: Apply online for 797 Junior Intelligence Officer (JIO-II/Tech) posts. Check qualification and more details
Anusree P K

Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യുറോ (IB)വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർ, ഗ്രേഡ് 2/ടെക്നിക്കൽ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023

Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023 Latest Notification Details

Intelligence Bureau JIO Recruitment 2023 : overview
Organization Name Intelligence Bureau (IB)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Junior Intelligence Officer, Grade-II/Technical (JIO-II/Tech)
Total Vacancy 797
Job Location All Over India
Salary Rs.25,500 – 81,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 23rd June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ ആകെ 797 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Name of Posts No. of Vacancies
Junior Intelligence Officer, Grade-II/Technical (JIO-II/Tech) 797

Age limit Details

പ്രായപരിധി : 18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ 5 വയസ് ഇളവും OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസ് ഇളവും ശാരീരിക വൈകല്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 വയസ് ഇളവ് ലഭിക്കും.

Post Name Age Limit
Minimum Age 18 Years
Maximum Age 27 Years

Salary Details

സാലറി :നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25500 രൂപ മുതൽ 81100 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Name of Posts Salary
Junior Intelligence Officer, Grade-II/Technical (JIO-II/Tech) Level-4 (Rs. 25,500-81, 100) in the pay matrix (Plus admissible Central. Government allowances).

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ(ഇലക്ട്രോണിക്സ് &കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ /ഇലക്ട്രിക്സ്)ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൽ ബിരുദം ഒപ്പം (ഇലക്ട്രോണിക്സ് /കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഫിസിക്സ്‌ /മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം)ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Name of Posts Qualification
Junior Intelligence Officer, Grade-II/Technical (JIO-II/Tech) I. Diploma in Engineering in the fields of Electronics or Electronics & Tele-communication or Electronics & ·communication or Electrical & Electronics or Information Technology or Computer Science or Computer Engineering or Computer Applications from a Government recognized University/Institute.
Or
II. Bachelor’s Degree in Science with Electronics or Computer Science or Physics Mathematics from a Government recognized University/Institute.
Or
Ill. Bachelor’s Degree in Computer Applications from a Government recognized University/Institute.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി https://www.mha.gov.in/ എന്ന IB യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി UR /OBC/EWS വിഭാഗക്കാർ 500 രൂപയും SC/ST വിഭാഗക്കാർ 450 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 23 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.