നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ലൈഫ് മിഷനിൽ ജോലി നേടാം | Kerala LIFE Mission Recruitment 2023

xciting opportunity as an Enterprise Development Executive at Kerala Life Mission. Join us to transform lives and communities. Apply now
Anusree P K

കേരള ലൈഫ് മിഷൻ നിയമനം നടത്തുന്നു.എന്റെർപ്രൈസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala LIFE Mission Recruitment 2023

Kerala LIFE Mission Recruitment 2023

Kerala LIFE Mission Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name LIFE Mission, Kerala
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No LM/C/CE/01/2023
Post Name Enterprise Development Executive
Total Vacancy 6
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.40,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 25th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ ആകെ 6 ഒഴിവുകളാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 40000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ബി.ടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായവർക്കും 4 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമ്മപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി കേരള ലൈഫ് മിഷന്റെ https://kcmd.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 25 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.