നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

KSFE യിൽ ജോലി നേടാം - KSFE Recruitment 2023

KSFE Recruitment 2023: Kerala State Financial Enterprises Limited (KSFE) invites online applications for 97 Peon/Watchman posts. Apply by 29th June
Anusree P K

KSFE Recruitment 2023

KSFE വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റെർപ്രൈസസ്(KSFE) പ്യൂൺ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSFE Recruitment 2023

KSFE Recruitment 2023 : Notification Details

KSFE Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Kerala State Financial Enterprises Limited (KSFE)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No CATEGORY NO: 059/2023
Post Name Peon/Watchman
Total Vacancy 97
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.24,500 – 42,900/-
Apply Mode Online
Application Start 30th May 2023
Last date for submission of application 29th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ 97 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Post Name Vacancy
Peon/Watchman 97

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസിനും 50 വയസിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/1/1973 നും 1/1/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി : നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 24000 രൂപ മുതൽ 42900 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Post Name Salary
Peon/Watchman Rs.24,500 -42,900/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ആറാം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടാതെ 3 വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Post Name Qualification
Peon/Watchman 1. Pass in Standard VI (New) or equivalent.
2. Not less than 3 years of service in the company as on the date of application.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി https://www.keralapsc.gov.in/ എന്ന KSFE യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക.

  1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ സംവിധാനം പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  2. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  3. തുടർന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്ന വിൻഡോയിൽ Notification എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  4. Notification വിഭാഗത്തിൽ, കാറ്റഗറി നമ്പർ നൽകാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി Apply ബട്ടൺ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
  5. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിലെ "My Application" എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
  6. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വേണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 29 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.