നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

SDSC SHAR Recruitment 2023 | സതീഷ് ദവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജോലി നേടാം

Apply online for SDSC SHAR Recruitment 2023. Vacancies: 94. Last date: 4th June 2023, Check qualification, vacancy, salary details
Anusree P K

SDSC SHAR Recruitment 2023

സതീഷ് ദവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട(SDSC SHAR)റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് എ, ടെക്‌നിഷ്യൻ ബി, ഡ്രാഗ്റ്റ്സ് മാൻ ബി തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SDSC SHAR Recruitment 2023

SDSC SHAR Recruitment 2023 Latest Notification Details

SDSC SHAR Recruitment 2023: Overview
Organization Name Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota (SDSC SHAR)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No SDSC SHAR/RMT/02/2023
Post Name Technical Assistant, Scientific Assistant, Library Assistant ‘A’, Technician – B & Draughtsman-B
Total Vacancy 94
Job Location All Over India
Salary Rs.63,758/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 4th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ ആകെ 94 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്സ്റ്റന്റ് സിനിമട്ടോഗ്രാഫി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫിസിക്സ്‌ എന്നീ തസ്തികയിൽ 18 ഒഴിവുകളും ലൈബ്രറി അസസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളും ടെക്‌നിഷ്യൻ ബി കെമിക്കൽ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഫിറ്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിസ്റ്റ്, ഡീസൽ മെക്കാനിസ്റ്റ്, ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിസ്റ്റ്, പ്ലമ്പർ, റഫ്രീജറേറ്റർ ആൻഡ് എയർ കണ്ടിഷനിങ് തസ്തികയിൽ 71 ഒഴിവുകളും ഡ്രാഗ്റ്റ്സ്മാൻ ബി സിവിൽ തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക്കൽ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവുമാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 63758 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി തസ്തികയിലേക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ടെക്‌നിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. Bsc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തസ്തികയിലേക്കും Bsc വിത്ത്‌ ഫിസിക്സ്‌, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമറ്റിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്സ്‌ തസ്തികയിലേക്കും ലൈബ്രറി സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് എ തസ്തികയിലേക്കും എസ് എസ് എൽ സി /എസ് എസ് സി /ഐ ടി ഐ ഉള്ളവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബി കെമിക്കൽ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഫിറ്റർ,മെക്കാനിസ്റ്റ്,ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിസ്റ്റ്,പ്ലമ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അതിനായി https://apps.shar.gov.in/എന്ന സതീഷ് ദവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 4 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.