നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം - Vizhinjam International Seaport Recruitment 2023 - Kerala Career

Vizhinjam International Seaport Limited is recruiting for Manager, IT Executive, Project Executive, and Multi-Tasking Personnel positions in Kerala
Anusree P K

Vizhinjam International Seaport Recruitment 2023

വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ തൊഴിൽ അവസരം . മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ് ), ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രൊജക്റ്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പേർസണൽ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നത് . ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Vizhinjam International Seaport Recruitment 2023

Vizhinjam International Seaport Recruitment 2023: Overview

Vizhinjam International Seaport Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Vizhinjam International Seaport Limited (VISL)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No.CMD/MPS/05/2023
Post Name Manager (Accounts), IT Executive, Project Executive and Multi-Tasking Personnel
Total Vacancy 9
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.21,175 – 40,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 14th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ 4 തസ്തികകളിലായി 9 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Post Name Vacancy
Manager (Accounts) 1
IT Executive 1
Project Executive 1
Multi-Tasking Personnel 6

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 45 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാനേജർ(അക്കൗണ്ട്സ് ) തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രൊജക്റ്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പേർസണൽ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Post Name Age Limit
Manager (Accounts) 45 years
IT Executive 36 years
Project Executive 36 years
Multi-Tasking Personnel 36 years

Salary Details

സാലറി :മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 40000 രൂപയും ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രൊജക്റ്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 30000 രൂപയും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പേർസണൽ തസ്തികകയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 21175 രൂപയും സാലറി ലഭിക്കും.

Post Name Salary
Manager (Accounts) Rs 40,000/-
IT Executive Rs 30,000/-
Project Executive Rs 30,000/-
Multi-Tasking Personnel Rs 21,175/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ബികോം പാസ്സായവർക്കും അതോടൊപ്പം സി എ ഇന്റർ പാസ്സായവർക്കും മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ് )തസ്തികയിലേക്കും,ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഐ ടി /ഇലക്ട്രോണിക്സ് &കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ /എം സി എ /ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവർക്കും പ്രൊജക്റ്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കും ബിരുദതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യം ഉള്ളവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ടൈപ്പിംഗിൽ നൈപുണ്യം ഉള്ളവർക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പേർസണൽ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Qualification
Manager (Accounts) B.Com plus CA Inter
IT Executive B. Tech in Computer Science / IT / Electronics & Communication / Electrical & Electronics / Applied Electronics /MCA
Project Executive Graduation in social science or
Post-Graduation in Social Science/MSW
Multi-Tasking Personnel Graduation with computer proficiency
Proficiency in English and Malayalam Typing

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി https://kcmd.in/ എന്ന വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങളായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 14 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.