നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | FACT Kerala Recruitment 2023

FACT Kerala Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

FACT Kerala Recruitment 2023

ഫേർട്ടിലൈസെർസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ്(FACT)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പ്രെന്റിസ് തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

FACT Kerala Recruitment 2023 : Overview

FACT Kerala Notification Details
Organization Name Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT)
Job Type Central Government Job
Recruitment Type Apprentices Training
Advt No N/A
Post Name Apprentices
Total Vacancy Various
Job Location All Over India
Salary Rs.7,000/-
Apply Mode Online
Application Closing Date 25th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:23 വയസ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുണ്.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 7000 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫിറ്റർ, മെക്കാനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, പ്ലമ്പർ, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, കാർപെന്റെർ,ഡീസൽ മെക്കാനിക്, ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, വെൽഡർ, പെയിന്റർ, COPA/ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയിൽ 60%മാർക്കോടെ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി FACT യുടെ http://fact.co.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 25 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.