നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സതീഷ് ദവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജോലി നേടാം | SDSC SHAR Recruitment 2023

Anusree P K

SDSC SHAR Recruitment 2023

സതീഷ് ദവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരികോട്ടയിൽ ജോലി ഒഴിവ്. കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, കുക്ക്, നേഴ്സ്, ഫർമസിസ്റ്റ്, ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SDSC SHAR Recruitment 2023

SDSC SHAR Recruitment 2023: Overview

SDSC SHAR Notification Details
Organization Name Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota (SDSC SHAR)
Job Type Central Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No SDSC SHAR/RMT/04/2023
Post Name Catering Supervisor, Nurse-B, Pharmacist-A, Radiographer-A, Lab Technician-A, Lab Technician – A (Dental Hygienist), Assistant (Rajbasha), Cook, Light Vehicle Driver ‘A’, Heavy Vehicle Driver ‘A’, Fireman ‘A’
Total Vacancy 56
Job Location All Over India
Apply Mode Online
Application Closing Date 24th August 2023

Vacancy Details

നിലവിൽ 56 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും നഴ്സ്-ബി തസ്തികയിൽ 07 ഒഴിവുകളും ഫാർമസിസ്റ്റ്-എ തസ്തികയിൽ 02 ഒഴിവുകളും റേഡിയോഗ്രാഫർ-എ തസ്തികയിൽ 04 ഒഴിവുകളും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ-എ തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ - എ (ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ്)തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും അസിസ്റ്റന്റ് (രാജ്ബാഷ) തസ്തികയിൽ 01ഒഴിവും കുക്ക് തസ്തികയിൽ 04 ഒഴിവുകളും ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ‘എ’ തസ്തികയിൽ 13 ഒഴിവുകളും ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ‘എ’തസ്തികയിൽ 14 ഒഴിവുകളും ഫയർമാൻ ‘എ’തസ്തികയിൽ 08 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

നേഴ്സ് /ഫർമസിസ്റ്റ് /റേഡിയോഗ്രാഫർ /ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ /കുക്ക്/ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ:18 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അസിസ്റ്റന്റ്:18 വയസ് മുതൽ 28 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഫയർമാൻ:18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 35400 രൂപ മുതൽ 112400 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

കേറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ:ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദം; അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് &കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി; അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി & ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ; അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് സയൻസ് & ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് &ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.അഥവാകാറ്ററിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ+3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.അഥവാഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ + 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.ഒരു വ്യാവസായിക കാന്റീനിലോ 300-ലധികം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപിത ഹോട്ടലിലോ മേൽനോട്ട ശേഷിയിലായിരിക്കണം പരിചയം. ആധുനിക അത്യാധുനിക അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ക്യാന്റീൻ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയണം.

നഴ്‌സ്: സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ (നഴ്‌സിംഗ് യോഗ്യത ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം)

ഫാർമസിസ്റ്റ്: സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതും ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതുമായ കോളേജ്/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഫാർമസി കോഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ.

റേഡിയോഗ്രാഫർ: സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഒരു കോളേജ്/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത റേഡിയോഗ്രാഫി കോഴ്‌സിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ:സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഒരു കോളേജ്/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ.

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ - എ (ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ്):ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച ഒരു കോളേജ്/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ദന്തൽ ഹൈജീനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്ഡിപ്ലോമ.

അസിസ്റ്റന്റ്:ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്ന മുൻവ്യവസ്ഥയോടെ, അതായത് കോഴ്സിന്റെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം.ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് വേഗത @ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മിനിറ്റിൽ 25 വാക്കുകൾ. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യം.ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുക്ക്:SSLC/SSC/ Matric/10th Std എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുക.ഒരു ഹോട്ടൽ / കാന്റീനിൽ പാചകക്കാരനായി 05 വർഷത്തെ പരിചയം.

ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ 'എ':എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്‌സി/ മെട്രിക്/10-ാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക.ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായി 3 വർഷത്തെ പരിചയം. എൽവിഡി ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ 'എ':എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്സി/മെട്രിക്/പത്താം ക്ലാസിൽ വിജയം.5 വർഷത്തെ പരിചയം, അതിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായി കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയം. നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിൽ HVD ലൈസൻസും പൊതു സേവന ബാഡ്ജും ഉണ്ടായിരിക്കണം.പബ്ലിക് സർവീസ് ബാഡ്ജ് നിർബന്ധമല്ലാത്ത സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് ബാഡ്ജ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനാൽ, തസ്തികയിൽ ചേർന്ന് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആവശ്യകത പാലിക്കണം.

ഫയർമാൻ ‘എ’:എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്സി/മെട്രിക്/പത്താം ക്ലാസിൽ വിജയം.നിശ്ചിത ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും പാലിക്കണം.

Application Fee Details

നേഴ്സ് /സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 250 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസും 750 രൂപ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. എഴുതുപരീക്ഷക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. SC/ST/PwBD എന്നീ വിഭാഗക്കാരും EX-SM/സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 100 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസും 500 രൂപ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. എഴുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ ഫീസ് തിരിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കും. SC/ST/PWBD/EX-SM നും സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.

How To Apply?

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി SDSC nte https://apps.shar.gov.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് യോഗ്യരാന്നെകിൽ 'Apply'ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷ ഫീസും അടച്ച ശേഷം 'Submit'നൽകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 24 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.