നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

വിക്രം സരഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജോലി ഒഴിവ് | VSSC Kerala Recruitment 2023

VSSC Kerala Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

VSSC Kerala Recruitment 2023

വിക്രം സരഭായ് സ്പേയ്സ് സെന്ററിൽ ജോലി ഒഴിവ്. ഫയർമാൻ, കുക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

VSSC Kerala Recruitment 2023

VSSC Kerala Recruitment 2023 : Overview

VSSC Kerala Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No VSSC-323 DATED 29.04.2023
Post Name Fireman-A, Cook
Total Vacancy 4
Job Location All Over Thiruvananthapuram
Apply Mode Online
Application Closing Date 14th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ ആകെ 4 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി

ഫയർമാൻ: 28 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള OBC വിഭാഗക്കാർക്കും 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള SC വിഭാഗക്കാർക്കും 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള EWS വിഭാഗക്കാർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

കുക്ക്: 38 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 31400 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഫയർമാൻ:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നെസും ഫിസിക്കൽ എഫിഷിയൻസിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുക്ക്:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്കും 5 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ്:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 500 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ST/EX-SM/PwBD വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് മുഴുവനായും തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 400 രൂപ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് VSSC ന്റെ https://www.vssc.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ 'Apply'ക്ലിക്ക് ചെയുക. പിന്നീട് വരുന്നു പേജിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കുക. ശേഷം'Submit'കൊടുത്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 14 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.