നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഡൽഹി പോലീസിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു | Delhi Police Recruitment 2023

Delhi Police Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anunikkz

ഡൽഹി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് /മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നീ പ്രോസസുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Delhi Police Recruitment 2023

Delhi Police Constable Recruitment Overview 2023

Exam Conducting Body Staff Selection Commission (SSC)
Hiring Body Delhi Police
Posts Constable (Executive) Male/Female
Vacancies 7547
Application Mode Online
Online Registration Dates September 1st to 30th September 2023
Salary Rs 21700- Rs. 69100

Vacancy Details

ഒഴിവ് : നിലവിൽ 7547 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി : 01-07-2023 ൽ 18- 25 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർ ആയിരിക്കണം.

Salary Details

സാലറി :21,700/- രൂപ മുതൽ 69,100/- രൂപ വരെ.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: 10, പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കണം. ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെയോ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ മകൻ /മകൾ ക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മതിയാകും.

Application Fee

അപേക്ഷ ഫീസ്: 100/- രൂപ. SC, ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ , സ്ത്രീകൾ, വിമുക്തഭടന്മാർ എന്നിവർ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലിങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 30 സെപ്റ്റംബർ 2023.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.