നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എട്ടാം ക്ലാസ്, പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് സർക്കാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നേടാം | Job Openings at Parashala Taluk Hospital

Exciting job opportunities at Parashala Taluk Hospital. Staff Nurse, Ambulance Driver, Night Watcher, and Hospital Attendant positions available.

പാറശാല താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ, നൈറ്റ് വാച്ചർ, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് എന്നീ തസ്തികകൾക്കായി ദിവസ വേതനത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

എട്ടാം ക്ലാസ്, പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് സർക്കാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നേടാം | Job Openings at Parashala Taluk Hospital
സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്:
പ്രായം: 18 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ.
യോഗ്യത: നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ, നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ജിഎൻഎം/ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് ബിരുദം.
പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 6 മാസം.
അഭിമുഖ തീയതി: നവംബർ 23 രാവിലെ 10 മണിക്ക്.
ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ:
പ്രായം: 18 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ.
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയം.
ആവശ്യകതകൾ: കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ പരിചയമുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി ലൈസൻസ്.
അഭിമുഖ തീയതി: നവംബർ 23 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്.
നൈറ്റ് വാച്ചർ:
പ്രായം: 18 മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെ.
യോഗ്യത: എട്ടാം ക്ലാസ് വിജയം.
അഭിമുഖ തീയതി: നവംബർ 24 രാവിലെ 10 മണിക്ക്.
ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ്:
പ്രായം: 18 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ.
യോഗ്യത: എട്ടാം ക്ലാസ് വിജയം.
അഭിമുഖ തീയതി: നവംബർ 24 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്.

എല്ലാ അപേക്ഷകരും അവരുടെ അപേക്ഷകൾക്കൊപ്പം പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകണം. സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 16 വൈകുന്നേരം 5 മണി.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.