നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ശുചിത്വമിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ജോലി നേടാം | Suchitwa Mission Recruitment 2023

Sabarimala's Green Mission 2023-24: Join the youth-led Cleanliness Drive at Nilakkal and Chengannur. Apply now

Suchitwa Mission Recruitment 2023

Suchitwa Mission Recruitment 2023

മിഷൻ ഗ്രീൻ ശബരിമല 2023-24 ശബരിമല തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പവിത്രതയും വൃത്തിയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി, ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഷൻ ഗ്രീൻ ശബരിമല, പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കൗണ്ടറുകളിൽ (ഹാൻഡ് ബാഗ് വിതരണം) ദിവസക്കൂലിക്കാരായി നിലയ്ക്കൽ, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ അവസരം.

ശബരിമല തീർഥാടന കാലയളവിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കാൻ അർപ്പണബോധമുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ അദ്വിതീയ അവസരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകമായി നിലയ്ക്കൽ സ്റ്റാളിൽ, അട്ടത്തോട് മേഖലയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.ഈ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 13-ന് മുമ്പ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷകൾ ഉടൻ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷിക്കാൻ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമുകളും അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും സമീപകാല ഫോട്ടോയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ആത്മീയ പ്രാധാന്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവായി ഈ സംരംഭം വർത്തിക്കുന്നു, തീർത്ഥാടകർക്കും സന്ദർശകർക്കും ഹരിതവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

മറ്റു അവസരങ്ങൾ

ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ മാനേജർ(ഐടി) (ഒരു ഒഴിവ്), സിസ്റ്റം എൻജിനീയർ(ഒരു ഒഴിവ്), സീനിയർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ (മൂന്ന് ഒഴിവ്), സീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫിസർ(14 ഒഴിവ്) എന്നീ തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടൽ www.hckrecruitment.nic.in ൽ ലഭിക്കും.

സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്, ഡിസൈനർ: നവംബർ 15 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ളിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് മുഖേന നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറുമാരെയും ഡിസൈനർമാരെയും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവർഷത്തേക്ക് നിയോഗിക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ നവംബർ 15 നകം www.careers.cdit.org എന്ന പോർട്ടലിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. യോഗ്യത, ഒഴിവുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ www.prd.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.